50597795

Besvar dine anmeldelser på Google

Hvad gør du når en kunde har anmeldt dig.
Vis du er til stede ved at besvare anmeldelser, positive såvel som negative.

Hvad gør du når en kunde har anmeldt dig.

Vis du er til stede ved at besvare anmeldelser, positive såvel som negative.

Hvis det er en dårlig anmeldelse så er det fordi kunden gerne vil din virksomhed det godt, blot at deres forventning ikke er blevet indfriet. Desværre. Hvis du får negative tilbagemeldinger, besvar dem på en pæn måde.

Men det giver dig mulighed for en dialog med kunden, samt det viser alle øvrige kunder at du tager det seriøst. Samt få en fornemmelse af at du er interesseret selv om det kan gøre ondt. Men viser samtidig at du er villig til at gå i dialog og rette op på det, eller i det mindste er interesseret i at høre hvad og hvor det gik galt.
Det giver også andre kunder mulighed for at se hvordan du håndterer en eventuel dårlig kunde oplevelse.

Hvis anmeldelsen overtræder anmeldelses politikker, kan du markere den og Google vil gennemgå det og tage handling. Hvis det ikke bryder de politikker, bør du reagere på en professionel måde, via åben dialog.

Det nemmeste er at besvare en god anmeldelse, det kan blot være et “tak og på gensyn” eller “Tak for at du har taget dig tid til at anbefale os. På gensyn” du besvarer med.

Blot varier dine besvarelser så det ikke bliver for maskinelt!

0

Skriv en kommentar